พัฒนาการของการติดต่อสื่อสาร

ความหมายรวมทั้งส่วนประกอบของการติดต่อสื่อสารข้อมูล

3.1.1 ส่วนประกอบในเบื้องต้นของการติดต่อสื่อสารข้อมูลสามารถแบ่งออกได้เป็น ส่วน

รูปส่วนประกอบการติดต่อสื่อสาร

1. ผู้ส่งหรือวัสดุอุปกรณ์ส่งข้อมูล (Sender) เป็นแหล่งต้นทางของการติดต่อสื่อสารโดยมีบทบาทสำหรับเพื่อการให้กำเนิดข้อมูล หรือจัดเตรียมข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น ผู้พูด คอมพิวเตอร์ต้นทาง ฯลฯ

2. คนรับหรือวัสดุอุปกรณ์รับข้อมูล (Receiver) เป็นแหล่งที่หมายของการติดต่อสื่อสาร หรือเป็นวัสดุอุปกรณ์สำหรับข้อมูลที่จะนำข้อมูลนั้นไปใช้ทำงานถัดไป ดังเช่นว่า คนรับ คอมพิวเตอร์จุดหมาย เครื่องพิมพ์

3. ข่าว (Massage) เป็นตัวรายละเอียดของข้อมูล ซึ่งมีได้หลายแบบดังต่อไปนี้หมายถึง

– เนื้อความ (Text) ข้อมูลที่อยู่ในรูปอักษร หรือเอกสาร ยกตัวอย่างเช่น เนื้อความในหนังสือ ฯลฯ

– เสียง (Voice) ข้อมูลเสียงที่แหล่งต้นทางทำขึ้นมา ซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นเสียงที่มนุษย์หรือวัสดุอุปกรณ์บางสิ่งเป็นตัวสร้างก็ได้

– รูปภาพ (Image) เป็นข้อมูลที่ไม่ราวกับใจความตัวเขียนที่เรียงต่อเนื่องกัน แต่ว่าจะมีลักษณะเสมือนรูปภาพ ได้แก่ การสแกนภาพเข้ากันมพิวเตอร์ ฯลฯ เมื่อเปรียบข้อมูลภาพกับข้อมูลใจความ แล้วรูปภาพจะมีขนาดใหญ่กว่า

– มัลติมีเดีย (Multimedia) ข้อมูลที่ผสมรูปแบบของอีกทั้งรูปภาพ เสียงแล้วก็เนื้อความเข้าด้วยกัน โดยสามารถขยับเขยื้อนได้ ตัวอย่างเช่น การเล่าเรียนผ่านระบบ VDO conference ฯลฯ โดยข้อมูลจะมีขนาดใหญ่มากมาย

4. ตัวกลางหรือตัวกลางสำหรับในการนำส่งข้อมูล (Medium) เป็นสื่อหรือวิถีทางที่ใช้ในลัษณะของการนำข้อมูลที่ได้รับมาจากต้นทางไปยังจุดหมายปลายทาง ซึ่งบางทีอาจเป็นตัวกึ่งกลางที่มีสายสัญญาณ ดังเช่นว่า สายไฟ หรือตัวกลางที่ไม่ใช้สายสัญญาณ ตัวอย่างเช่น อากาศ ฯลฯ

5. โปรโตคอล (Protocol) เป็นหลักเกณฑ์หรือกติกาถึงกฎข้อปฏิบัติแล้วก็กระบวนการที่ใช้เพื่อสำหรับในการติดต่อเพื่อผู้ส่งรวมทั้งคนรับมีความรู้และมีความเข้าใจตรงกัน

3.1.2 ความเจริญของการติดต่อสื่อสาร
ความเจริญของการติดต่อสื่อสารข้อมูล

ความเคลื่อนไหวทางด้านสังคมของโลก ตั้งแต่แมื่อมนุษย์ได้มีการจับกลุ่มกันเป็นสังคมขนาดใหญ่ตั้งแต่โบราณนั้น ก็เริ่มมีการติดต่อเกิดขึ้น ความรุ่งโรจน์ของการติดต่อสื่อสารก่อนจะมาถึงเดี๋ยวนี้นั้น ย่อมมีความก้าวหน้ามายาวนาน ก่อนจะมีสมัยของการติดต่อสื่อสารนั้น สมัยโบราณเป็นสมัยที่มนุษย์มีการใช้ภาษาสำหรับการติดต่อและทำการสื่อสารกันอย่างจำกัดจำเขี่ย แต่ว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีเนื่องจากมีคนปริมาณน้อยการติดต่อสื่อสารก็เลยไม่สลับซับซ้อน ส่วนมากจะติดต่อกันด้วยการใช้อาการ และยังรวมไปถึงการใช้เครื่องหมายต่างๆดังเช่น การวาดภาพตามฝาผนังถ้ำมากยิ่งกว่าการใช้ภาษาสำหรับในการติดต่อซึ่งกันและกัน การติดต่อสื่อสารในยุคนี้เป็นการติดต่อกลุ่มย่อยเพียงแค่นั้น มั่นใจว่ายังไม่มีการติดต่อสื่อสารแบบมวลชนเกิดขึ้น โดยเหตุนั้นก็เลยสามารถแบ่งการติดต่อสื่อสารออกได้เป็น สมัย ดังต่อไปนี้

1. การติดต่อสื่อสารสมัยโบราณ เป็นการติดต่อสื่อสารที่นิยมใช้ในสมัยก่อน ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีการติดต่อสื่อสารด้วยแนวทางแบบนี้ หรือเปล่านิยมใช้การติดต่อจำพวกนี้แล้ว การติดต่อสื่อสารในสมัยโบราณจะทำที่จะตอบสนองต่อสิ่งที่มีความต้องการเบื้องต้นของผู้คน ใช้ถ่ายทอดข้อมูลที่ปราศจากความซับซ้อน แล้วก็ตัวกลางที่ใช้ชอบมีคุณภาพน้อย และไม่มีความสบายรวดเร็วทันใจสำหรับในการติดต่อสื่อสาร แบบอย่างการติดต่อสื่อสารในสมัยโบราณ อย่างเช่น

– ภาพบนฝาผนังถ้ำ

เป็นการติดต่อของบุคคลโบราณกาลเพื่อบอกกล่าววิถีชีวิตของตัวเอง ด้วยการเลือกใช้สีธรรมชาติหรือหินเขียนรวมทั้งวาดรูปต่างๆไว้บนฝาผนังถ้ำหรือหิน การวาดภาพบนฝาผนังถ้ำจัดเป็นการติดต่อแบบอย่างแรกของคนเรา ที่ยังมีหลักฐานปรากฏให้มองเห็นได้ในขณะนี้

ควัน
เป็นการติดต่อโดยใช้กรุ๊ปของควันแทนเครื่องหมายต่างๆเพื่อติดต่อสื่อสารไปยังผู้รับสาร โดยผู้ส่งสารจำเป็นต้องก่อกองไฟในที่สูงเพื่อผู้รับสารสามารถแลเห็นได้จากระยะไกล การติดต่อสื่อสารชนิดนี้มีความผิดพลาดได้ง่าย เพราะเหตุว่าควันบางทีอาจเปลี่ยนได้ตามลักษณะอากาศ ทำให้มีการเกิดการแปลความหรือแปลเครื่องหมายนั้นๆบกพร่องได้ แล้วก็ทุกคนสามารถแลเห็นควันจากผู้ส่งสารได้ ก็เลยไม่อาจจะเก็บงำความลับของข้อมูลที่ได้มาจากบุคคลอื่นที่ทราบรหัสหรือเครื่องหมายนั้นได้
นกพิราบติดต่อสื่อสาร
ป็
นการสื่อสารโดยใช้สัตว์เป็นตัวกึ่งกลางหลักสำหรับการติดต่อสื่อสาร โดยใช้ธรรมชาติสำหรับในการทราบแนวทางของนกพิราบที่จะเดินทางกลับรังหรือที่อยู่ของมันได้ไม่ว่าจะถูกส่งมาจากที่ไหน ก็เลยมีการผูกเนื้อความหรือข้อมูลสั้นๆที่ขาหรือห้อยที่คอของนกพิราบ แล้วให้ผู้รับสารคอยรับสารได้จากรังหรือที่อยู่ของนกพิราบ การติดต่อสื่อสารด้วยการใช้นกพิราบสามารถรักษาความลับของข้อมูลได้อย่างดีเยี่ยม แต่ว่าไม่สามารถที่จะระบุช่วงเวลาสำหรับในการติดต่อสื่อสารได้อย่างแน่แท้ และไม่สามารถส่งข้อมูลหรือใจความในจำนวนมากได้ เดี๋ยวนี้มีการใช้นกพิราบติดต่อสื่อสารเพื่อการประลองมากยิ่งกว่าการใช้เพื่อส่งข้อมูลหรือติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน